Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Finansowanie systemu wodo(...)

Problem finansowania systemów wodociągowo-kanalizacyjnych może być rozpatrywany z dwóch punktów widzenia – operacyjnego (krótkookresowego) oraz ekonomicznego (długookresowego). W pierwszym przypadku istotne są metody finansowania konkretnych zadań przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, np. wymiany rur czy budowy oczyszczalni ścieków. W drugim – ważne jest zbadanie, jak koszty funkcjonowania takich przedsiębiorstw są w ostatecznym rozrachunku rozłożone pomiędzy budżet publicz(...)
»

Najnowsze trendy w fermen(...)

W ostatnich latach w Polsce zaobserwować można duże zmiany w zarządzaniu odpadami. Konsekwencją/następstwem implementacji dyrektywy 99/31/WE w sprawie składowania odpadów oraz wdrażania planów Krajowego Planu Gospodarki Odpadami jest zmniejszenie masy składowanych odpadów biodegradowalnych (w tym osadów ściekowych). Wysoka wilgotność osadów sprawia, że przetwarzanie ich metodami termicznymi wymaga dużych nakładów finansowych. Z tego w(...)
»