Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Warunki działania stacji (...)

FORUM RECYKLINGU POLEKO 2004 Poniższy artykuł skierowany jest do osób aktualnie prowadzących stacje demontażu samochodów i zamierzających uruchomić taką działalność oraz do osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska i innych związanych z tą działalnością. Zaprezentowanie warunków działania przedsiębiorstw zajmujących się demontażem samochodów ma na celu także przybliżenie tej działalności dla operatorów wymienionych w dyrektywie 2000/53/EC, takich jak produc(...)
»

Nowoczesny Zakład, nowocz(...)

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. jest regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) dla Regionu Północno-Zachodniego. Ten, położony w województwie lubelskim, region zagospodarowuje odpady wytworzone przez około 180 tys. mieszkańców z 22 gmin. W skład Zakładu wchodzą instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, kompostownia odpadów ulegających biodegrada(...)
»