Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

"Ustne" zezwolenia na usu(...)

Niestety, mogą one stanowić także źródło zagrożeń w trakcie np. burz lub trąb powietrznych. W takich przypadkach niezbędne jest podejmowanie szybkich działań, zmierzających do usunięcia występujących niebezpieczeństw, czasami związanych z usunięciem drzew, które je stwarzają. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) w art. 83 ust. 1 przewiduje jednak, że usunięcie drzew lub krzewów co do zasady może nastąpić dopiero po uzyskaniu zezwolenia, a wśró(...)
»

Stawki opłat abonamentowy(...)

Stosowanie obowiązującego branżę wodociągowo-kanalizacyjną prawa nie należy do zadań łatwych. Stopień komplikacji jest na tyle wysoki, że trudno ustrzec się błędów, tym bardziej że działalność wodociągowo-kanalizacyjna jest specyficzna. W związku z tym rodzi się wiele pytań, które przedsiębiorstwa kierują do IGWP i domagają się jasnych interpretacji. Specjaliści Izby odpowiadają na setki zapytań rocznie. Ostatnio wiele wątpliwości dotyczy decyzji UOKiK-u. Jednym z istotnych zagadnie(...)
»