Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nie 6%, lecz 1,5% za OZE (...)

W społeczeństwie wzrasta przekonanie, wzmacniane przez ogólnodostępne media, które z chęcią wykorzystują niekompetentne, a często celowo propagandowe wypowiedzi polityków i lobbystów energetycznych, że podwyżki energii spowodowane są wzrastającym udziałem odnawialnych źródeł energii. Łatwo jest jednak wykazać, że nie ma to nic wspólnego z prawdą. W ubiegłym roku wytworzono ok. 12 milionów MWh energii z OZE, do których konsumenc(...)
»

Kara UOKiK-u(...)

Ponad 290 tys. zł – tyle wynosi kara nałożona przez UOKiK na Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję. W postępowaniu wyjaśniającym, prowadzonym od 2008 r., UOKiK badał, czy łódzkie MPK nie nadużywa pozycji dominującej na rynku w zakresie zarządzania przystankami autobusowymi. Zgodnie z przepisami, istnieje generalny zakaz pobierania opłat za korzystanie z przystanków. Natomiast MPK obciążało innych przewoźnik&oacute(...)
»