Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wokół odpadów(...)

Zmiany w opłatach W 2004 r. przedsiębiorcy będą musieli w sposób odmienny niż dotychczas rozliczać się z obowiązków wynikających z ustaw o opakowaniach i opłacie produktowej. Zwiększony został bowiem asortyment opakowań objętych obowiązkiem recyklingu oraz grupa firm objętych tym obowiązkiem. Powodem zmian jest wejście od stycznia br. w życie przepisów wynikających z wprowadzonej przed prawie rokiem nowelizacji ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2003 r. nr 7, poz. 7(...)
»

Trawniki w cieniu drzew(...)

  Drzewa i cień tworzą naturalne środowisko w krajobrazie. Utrzymanie trawy pod drzewami stanowi wyzwanie dla osób zajmujących się terenami zieleni, ponieważ w cieniu zmienia się nie tylko ilość, ale również jakość światła. Pomimo że cały zakres widzialny widma promieniowania słonecznego jest wykorzystywany przez rośliny, to najenergiczniej fotosynteza zachodzi przy promieniach barwy czerwonej i żółtej. Ta część widma ma największe znaczenie dla synt(...)
»