Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czas na dyskusję celów(...)

Rada Ministrów 10 listopada 2009 r. przyjęła „Politykę energetyczną Polski do 2030 r.”. Wyznacza ona kilka kierunków działań w tym zakresie. Są to m.in. poprawa efektywności energetycznej gospodarki oraz wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii. Ponadto polskie działania mają uwzględniać dywersyfikację struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej, rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energi(...)
»

Woda w górę II(...)

W artykule chciałbym odnieść się do swojego materiału „Woda w górę”, który ukazał się na łamach niniejszego miesięcznika w lutym 2012 r. W tamtym tekście przedstawiłem zmienne wpływające na cenę wody. Tym razem chciałbym zaktualizować te dane oraz jednocześnie wzbogacić je o analizę cen ścieków. Nie powtarzał informacji o strukturalnych składowych ceny, ponieważ ten temat jest czytelnikom prawdopodobnie dobrze znany. Wiemy, iż koszty amorty(...)
»