Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Holenderska gospodarka od(...)

Holandia, niegdyś kojarząca się z nadużywanymi w latach 60. XX w. środkami ochrony roślin (np. DDT) oraz z nadmierną chemizacją rolnictwa, obecnie uczyniła bardzo wiele na rzecz czystego i przyjaznego dla człowieka środowiska. Na zmianę polityki państwa wpływ miało wiele czynników. Zatrucie gleby, powietrza oraz wód gruntowych i powierzchniowych, które zajmują większość kraju, wymogło na rządzie, a następnie na m(...)
»

Transgraniczne przemieszc(...)

Doświadczenia po roku obowiązywania w Polsce przepisów UE W UE zagadnienia związane z międzynarodowym obrotem odpadami regulują przepisy Rozporządzenia Rady Europy Nr 259/93 w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty oraz poza jej obszar. W trakcie negocjacji akcesyjnych Polska zobowiązała się do przyjęcia acquis communautaire, co oznacza, że od 1 maja 2004 r. w kraju obowiązują przepisy analogiczne do pozostałych krajów UE. Wdrożeniu do p(...)
»