Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Komunalnik mądry przed sz(...)

W kwietniowym wydaniu „Przeglądu Komunalnego” opublikowany został artykuł „Trochę pracy organicznej” autorstwa H. Skowrona o naiwnym jeszcze rynku gospodarki odpadami w Polsce, a także stanowisko W. Janki w sprawie orzeczenia UOKiK-u, zakazującego władzom Gorzowa Wlkp. wpisywania w zezwolenia na wywóz odpadów wymogu, by trafiały one na konkretne, miejskie składowisko(...)
»

Niepełnosprawne dzieci bę(...)

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach woj. Śląskie, zbudowany w latach 1990-1994 i rozbudowany ze względu na duże zapotrzebowanie o kolejną część, miał niespójny system grzewczy, pojawiały się również techniczne problemy eksploatacyjne. Dodatkowo przestarzała technologia powodowała niedogrzewanie pomieszczeń oraz nadmierne zużycie gazu. Źródło ciepła stanowiła wyeksploatowana kotłownia opalana gazem o ł(...)
»