Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

ZPKWW jako jedno z ważnyc(...)

O tym, że przyroda jest najważniejszym dobrem dla wszystkich ludzi na Ziemi, wydawałoby się, powinni wiedzieć wszyscy. Niestety, tak nie jest. Wielu z nas świadomie lub nieświadomie bezpowrotnie niszczy przyrodę, co widać gołym okiem w najbliższym otoczeniu. Żyjemy w czasach wielkich przekształceń środowiska, związanych przede wszystkim z urbanizacją i uprzemysłowieniem. Ogromne znaczenie ma utrzymanie w niezmienionym stanie t(...)
»

Czas na dyskusję celów(...)

Rada Ministrów 10 listopada 2009 r. przyjęła „Politykę energetyczną Polski do 2030 r.”. Wyznacza ona kilka kierunków działań w tym zakresie. Są to m.in. poprawa efektywności energetycznej gospodarki oraz wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii. Ponadto polskie działania mają uwzględniać dywersyfikację struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej, rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energi(...)
»