Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Branżowe ABC(...)

Ustalanie ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków 1.W budynku mieszkalnym jednorodzinnym parter został wydzielony na działalność gospodarczą (piekarnię). Budynek za pobór wody rozliczany jest na podstawie wodomierza głównego – część mieszkalna, a na działalność nałożony jest ryczałt – ok. 10 m3/m-c. Z kolei ścieki odprowadzane są jednym przyłączem do sieci kanalizacyjnej. Taryfikacja ścieków: ścieki z b(...)
»