Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Odbieranie odpadów bez pr(...)

Z możliwością powierzania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi spółkom z udziałem kapitałowym jednostek samorządu terytorialnego, z pominięciem regulacji w zakresie zamówień publicznych, wiążą się liczne kontrowersje. W Sejmie znajduje się już projekt poselski nowelizujący ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Taka możliwość wynika z prawa wspólnotowego, przy zachowaniu pew(...)
»

Pozwolenia emisyjne – odm(...)

  Polski ustawodawca przewidział bardzo szeroki katalog przesłanek negatywnych, odmownych do wydania tzw. pozwolenia emisyjnego. Ich analiza prowadzi do wniosku, że są one określone w sposób bardzo nieprecyzyjny, co może powodować wątpliwości w praktyce. Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo ochrony środowiska, eksploatacja instalacji powodująca: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lu(...)
»