Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Co mnie dziwi w recykling(...)

Zważając na mój branżowy staż (ponad 15 lat), mogę uzurpować sobie prawo do kategorycznych ocen i analiz sektora recyklingu. Zaznaczam, że będzie kąśliwie, czasami mało grzecznie, ale jak najbardziej merytorycznie.  Recykling, a w sumie odpady, mogą świętować małą rocznicę 15 lat (z małym naddatkiem) istnienia w naszym prawodawstwie. Oczywiście, że wcześniej były akty prawne regulujące sprawy odpadów, jak i również ich zagospodarowania w postaci recykli(...)
»

GIS w modelowaniu i anali(...)

W Polsce występuje ogromne zainteresowanie technologią GIS. Badania przeprowadzone przez Politechnikę Warszawską dowodzą, że prawie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne deklarują zdecydowaną gotowość wdrażania tej technologii w celu polepszenia zarządzania majątkiem sieciowym. Dziś w większości polskich miast przedsiębiorstwa wod-kan posiadają już aktualizowane systemy baz danych GIS, a modelowanie sieci wodociągowych jako naturalna konsekwencja rozwoju infor(...)
»