Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Gospodarka ściekowa z per(...)

Jerzy Gromiec Rozmowa z Markiem Jerzym Gromcem. przewodniczącym Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, rozmawia Wojciech Dutka Panie przewodniczący, jak Krajowa Rada Gospodarki Wodnej oceniła Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych? Krajowa Rada Gospodarki Wodnej zaopiniowała pozytywnie powyższy program, a w oficjalnym stanowisku w sprawie programu stwierdziła m.in. , że wraz z postępem jego wdrażania, będą mogły ulec uściśleniu dane uzyskane od pos(...)
»

Pozycja dominująca RIPOK-(...)

Niniejszy artykuł ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jakich okolicznościach można zasadnie twierdzić, że określona regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) dysponuje tytułową pozycją. Warto na początek zwrócić uwagę na fakt, iż w katalogu zagrożeń związanych z wejściem w życie „reformy odpadowej” reprezentanci Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nie tylko wskazywali na niebezpieczeństwo wystąpienia od 1 lipca 2013 r. z(...)
»