Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pojemniki i odpady bez za(...)

Współczesna gospodarka odpadami, a szczególnie przetwarzanie powstającego strumienia odpadów, wymaga wielu zabiegów technicznych i technologicznych. W procesach odzysku (zwłaszcza surowców wtórnych w postaci wszelakich tworzyw sztucznych i szkła), ale także w procesach separacji, stosowane są urządzenia bądź całe linie technologiczne, w których wykorzystuje się procesy hydrauliczne. Ogólnie mówiąc, można mieć do czynienia z separatorami wodnymi, gdzie substancja je(...)
»

Zwiększyć wykorzystanie b(...)

Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej, który dysponuje największą ilością biomasy. Podczas VII Forum Spalania Biomasy i Odpadów zastanawiano się, jak ten potencjał wykorzystać, ze szczególnym uwzględnieniem spalania w celu wytworzenia ciepła i energii. Otwierając Forum, Daniel Borsucki, przedstawiciel Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, podkreślał – odnosząc się do węgla, który wciąż jest naszym podstawowym nośnikiem energii –(...)
»