Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat numeru"

Polecane artykuły:

Energetyczne przetargi(...)

  Mrągowska inwestycja Niespełna 670 tys. zł brutto będzie kosztował montaż 38 płaskich kolektorów słonecznych wraz z demontażem starego komina i wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych oraz budowlanych, a także wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym w Szpitalu Powiatowym im. M. Kajki w Mrągowie (woj. warmińsko-mazurskie). Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków unijnych oraz budżetu powiatu mrągowskiego(...)
»

Bioodpady: jak to robią z(...)

Jak pokazują doświadczenia z zagranicy, ustanowienie odrębnych przepisów krajowych w zakresie przetwarzania bioodpadów z gospodarstw domowych to dobry krok w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Udział bioodpadów w odpadach komunalnych w Polsce wynosi ok. 37%, co przy średniej masie odebranych odpadów komunalnych na mieszkańca (303 kg w 2016 r.) stanowi ok. 112 kg na rok. Efekty selektywnej zbiórki bioodpadów w naszym kraju, zgodnie z danymi GUS, w porównaniu do(...)
»