Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Gospodarka odpadami - wro(...)

Sławomir Najnigier wiceprezydent Wrocławia Dotychczasowa polityka miasta Wrocławia w zakresie usług komunalnych kształtowana była wg trzech głównych założeń. Po pierwsze, szybkiej prywatyzacji usług o charakterze komercyjnym, obejmującej całe przedsiębiorstwa lub zorganizowane części gminnych jednostek organizacyjnych. Po drugie, stopniowej prywatyzacji większości usług o charakterze komunalnym, połączonej z silną restrukturyzacją przedsiębiorstw (lub innych gminnych jedno(...)
»

Spółdzielnie energetyczne(...)

Prawie połowa instalacji fotowoltaicznych i wykorzystujących biomasę lub biogaz, a także więcej niż połowa elektrowni wiatrowych w Niemczech została sfinansowana przez obywateli. To cztery razy więcej niż wynoszą inwestycje w OZE przedsiębiorstw energetycznych (rys. 1). Te energetyczne inwestycje obywateli określa się w Niemczech mianem Bürgerenergie, czyli „energetyki obywatelskiej”. To wszelkie projekty, w których osoby prywatne i/lub lokalne przedsiębio(...)
»