Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Przydomowe oczyszczalnie (...)

Dopiero od niedawna ludzkość uświadamia sobie, jak wielkim darem jest środowisko naturalne. Jeden z najbardziej newralgicznych problemów współczesnej cywilizacji to kwestia wody w ujęciu kompleksowym – od źródła do oczyszczalni ścieków. Wody czystej, pitnej, koniecznej do życia jest coraz mniej, a jej znaczenie, nie tylko strategiczne, wzrasta tym bardziej, im częściej jej brakuje. Polska należy do krajów o małych zasobach wodnych. Śre(...)
»

Informator(...)

Prognoza dla wszystkich Na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej opracowuje codzienną prognozę zanieczyszczenia powietrza ozonem. Od 1 kwietnia br. zainteresowani mogą zapoznać się z prezentowanymi wskaźnikami, korzystając albo z map, albo z dostępnej na stronie internetowej animacji. Prognozy pokazują zanieczyszczenie ozonem dla obszaru zarówno całej Polski, jak i poszczególnych województw. Codzien(...)
»