Wszystkie artykuły w kategorii: "Ochrona i pielęgnacja"


  1. Sędziwe drzewa. Cz. 1 Czytaj

     Piotr Tyszko-Chmielowiec

     Kamil Witkoś-Gnach


Polecane artykuły:

Dobrze wykorzystane fundu(...)

Przedstawiciele Komisji Europejskiej pochwalili Polskę za postępy w wykorzystywaniu środków z przedakcesyjnego funduszu ISPA, który był przeznaczony dla państw kandydujących do Unii Europejskiej na niwelowanie różnic w poziomie infrastruktury ochrony środowiska. Na pożegnalnym posiedzeniu Komitetu Monitorującego Fundusz ISPA, który obradował w Warszawie pod koniec kwietnia br., Friedemann Allgayer z Komisji Europejskiej z uznaniem mówił o dotychczasowych osiągnięciach Polski w przygot(...)
»

Reforma podatkowa(...)

Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju jest koniecznością. Dalszy rozwój gospodarczy nie może odbywać się kosztem postępującej degradacji środowiska naturalnego i bez zwracania uwagi na czynniki społeczne (np. bezrobocie). Tradycyjny system podatków nie obejmuje osobnych finansowych motywacji do oszczędzania nieodnawialnych zasobów przyrody. Nie sprzyja też ograniczaniu zanieczyszczeń środowiska. Dotychczasowe instrumenty finansowe, które służą tym celom, takie jak kary i różne(...)
»