Wszystkie artykuły w kategorii: "Inspiracje"

Polecane artykuły:

Wybrane orzeczenia Krajow(...)

Ostatnia nowelizacja Prawa zamówień publicznych (P.z.p.) wprowadziła istotną zmianę, dotyczącą rozstrzygania sporów między stronami postępowania o zamówienie publiczne. Istniejąca od 1995 r. lista arbitrów została zastąpiona przez Krajową Izbę Odwoławczą (KIO). Od 7 grudnia ub.r. Izba orzeka w sprawach odwoławczych, wszczętych w wyniku wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia protestu przez zamawiającego. P(...)
»

Problemy miejskich drogow(...)

Zjazd drogowców miejskich Okazją do wymiany doświadczeń i przedstawienia problemów koniecznych do rozwiązania w najbliższym czasie był wrześniowy Zjazd drogowców miejskich w Toruniu. Pierwsza tego typu impreza odbyła się w 1957 r., a kolejna dopiero 20 lat później. Od 1977 r. zjazdy odbywają się nieprzerwanie co dwa lata. Do dziś zachowały charakter otwartego spotkania, dzięki czemu gromadzą przedstawicieli administracji drogowej miast, zarządów dróg, wykonawców oraz wsz(...)
»