Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Porozumienie dla przyszło(...)

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami oraz Polska Izba Gospodarki Odpadami, organizacje samorządu gospodarczego reprezentujące sektor publiczny i prywatny w gospodarce odpadami, zawarły historyczne porozumienie. Ma być ono podstawą współpracy obu Izb przy tworzeniu przepisów i zmian organizacyjnych w gospodarce odpadami. Porozumienie w tej sprawie podpisali Tomasz Uciński, prezes KIGO, wraz z członkami Zarządu oraz przewodnicząca Rady PIGO, Krystyna Ostrows(...)
»

Pogoda dla samorządów czy(...)

Lato minęło w miarę szczęśliwie i nawet niebiosa sprzyjały naszemu krajowi i jego reprezentacjom. Minister odpowiedzialny (powiedzmy) za sprawy gospodarki z ministrem odpowiedzialnym (powiedzmy) za sprawy finansów prześcigają się w składaniu informacji i deklaracji, jaki to mamy dynamiczny rozwój gospodarczy i jakie to duże dzięki temu środki zasilą budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego (JST). Zapewne posiadają oni stosowną wiedzę teoretyczną, a z całą pewnością dysponują w(...)
»