Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Pierwsze zgłoszenia już n(...)

VI edycja Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu Mając na uwadze dotychczasowe zainteresowanie Konkursem „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu oraz imponujące efekty osiągane w zbiórce surowców wtórnych, kontynuujemy ideę zrodzoną w 1999 r. Wraz z nowym rokiem i pierwszymi nadesłanymi zgłoszeniami VI edycja ruszyła pełną parą. Kierując się uwagami zarówno uczestników, jak i ekspertów zasiadających w komisjach i Kapitule Konkurs(...)
»

Opublikowano projekt rozp(...)

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowany został projekt rozporządzenia taryfowego. Pozwoli on na przygotowanie nowych wniosków o zatwierdzenie taryf do jednostek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Przedsiębiorstwa wod-kan mają na to czas do 12 marca 2018 r. Projekt rozporządzenia został przekazany do opiniowania do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z prośbą o uczynienie tego w jak najszybszym czasie. Opinie do projektu do tej pory zgłosiły m(...)
»