Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd prasy(...)

  Efektywność współspalania Termiczne metody unieszkodliwiana osadów ściekowych wiążą się z ich spalaniem w przeznaczonych do tego celu indywidualnych instalacjach lub ich współspalaniem, gdzie osady mogą być dodawane do mieszanki paliwowej, a następnie utylizowane w obiektach energetyki zawodowej, tj. elektrowniach lub elektrociepłowniach. Warunkiem efektywnego prowadzenia procesu współspalania w konwencjonalnych ciągach technolog(...)
»

Monitoring i zarządzanie (...)

Monitoring sieci wodociągowej jest narzędziem mającym służyć stałej kontroli warunków panujących w systemie dystrybucji wody. Postęp technologiczny doprowadził do rozwoju systemów automatyzacji oraz zdalnych systemów przekazu danych, które znajdują zastosowanie w procesie monitoringu pracy sieci wodociągowej. Monitoring natężenia przepływu i ciśnienia w systemie dystrybucji wody jest niezbędny do nadzorowania i eksploatacji. Jego wdrażanie skutkuje nowymi rozwiązan(...)
»