Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Systemy zbiórki baterii(...)

Z uwagi na ilość baterii trafiających na rynek europejski (miliardy sztuk rocznie), możliwość odzysku wielu cennych składników tego produktu i potencjalne zagrożenie środowiskowe problematyka zbiórki zużytych baterii już dawno stała się przedmiotem regulacji prawnych w państwach wspólnoty europejskiej. W Polsce (gdzie konsumuje się rocznie ponad 240 mln sztuk baterii) problem zagospodarowania zużytych baterii dostrzeżono stosunkowo późno, dlatego warto zapoznać się z wypracowanym(...)
»

Niska emisja – trujący pr(...)

Według Europejskiej Agencji Środowiska, Polska należy do najbardziej zanieczyszczonych państw Europy. Największy udział w zanieczyszczeniu powietrza ma niska emisja. Na jej likwidację można pozyskać unijne dotacje – jednak pod warunkiem, że samorządy wcześniej przygotują strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych lub plan gospodarki niskoemisyjnej. Europejska Agencja Środowiska (EEA) opublikowała raport „Jakość powietrza w E(...)
»