Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Usuwanie porzuconych poja(...)

Od tego roku 20% zgromadzonych wpływów, pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, będzie przeznaczana na dofinansowanie gmin w zakresie zbierania porzuconych pojazdów. Podział pieniędzy nastąpi proporcjonalnie do ilości zebranych i przekazanych wraków przez gminy do stacji demontażu. Warto sprawdzić, ile pieniędzy wydano w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach na usunięcie pojazdów i przekazanie ich do stacji demontażu. Znaleźnie w urzędz(...)
»

Renowacja sieci wodociągo(...)

Aktualnym poważnym problemem technicznym łódzkiej sieci wodociągowej jest niezadowalający stan techniczny rurociągów przesyłowych, magistralnych i rozdzielczych, spowodowany długotrwałym użytkowaniem oraz nagromadzeniem osadów w okresie dotychczasowej eksploatacji. Nasilanie się zjawisk korozyjnych jest powodem częstych awarii sieci wodociągowej. Osady zgromadzone w ciągu wielu lat funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę w znacznym stopniu ograniczają przepływ wody i obniżają (...)
»