Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kompost a kompot komposto(...)

Praktyczna ochrona roślin Wytwarzanie i stosowanie kompotu kompostowego zalicza się do nowej, coraz dynamiczniej rozwijającej się gałęzi praktyki ogrodniczo-rolniczej, która czerpie wiedzę nie tylko z praktyki stosowania, ale coraz częściej również z naukowych badań i eksperymentów. Jest to młoda nauka, stąd pełno w niej sprzeczności, szczególnie w relacjach nienaukowo podchodzących do tematu praktyków-ogrodników. Kompot kompostowy, fachowo definiowany jako „płynny(...)
»

Ważne zmiany w branży zło(...)

  Branże złomową czekają dość istotne zmiany w systemie naliczania podatku VAT, ponieważ zgodnie z zapisami w projekcie Ustawy z 22 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach w art. 17 pojawia się nowy pkt 7. Mowa jest w nim o tym, że podatnikiem podatku VAT z tytułu dostawy złomu będzie nabywca (a nie sprzedający, jak dotychczas), który zostanie zobowiązany do jego wykazania i zapłacenia. Kwotę podatku naliczonego bę(...)
»