Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Doświadczenia i wyzwania (...)

W maju 2001 r. na fali dostosowania naszej prawnej rzeczywistości do wymogów unijnych uchwalono ważny dla gospodarki odpadami pakiet ustaw. Te akty prawne, m.in. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, przyjęły wiele standardów obowiązujących w Europie Zachodniej. Przede wszystkim zaadaptowaliśmy zasadę „zanieczyszczający płaci”, która oznacza, iż realizacja wym(...)
»

Blokowanie rozwoju OZE t(...)

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (1 lipca br.) Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła skierowała do ministra energii pismo, przedstawiające stanowisko Organizacji w tej kwestii. Zdaniem PORT-u PC, ustawa w obecnym kształcie wstrzyma rozwój energetyki odnawialnej, w tym również przydomowych inwestycji prosumenckich. Dodatkowo, podobnie jak nowo przyjęta ustawa „odległościowa”, trwale zablokuje rozwój energetyki wiatrow(...)
»