Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat numeru"

Polecane artykuły:

Gmina gminie nierówna – j(...)

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1 lipca 2011 r., która zainicjowała tzw. rewolucję śmieciową, nałożyła na gminy szereg obowiązków. Jednym z najistotniejszych jest wymóg selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmującego co najmniej papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe. Specyfika g(...)
»

Ekologiczna trzynastka(...)

Od 20 do 23 listopada br. w Poznaniu nastanie czas ekologii, a to za sprawą trzynastej już edycji Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2001. Tegoroczne targi zajmą łączną powierzchnię ponad 12,6 tys. m2. Z tego niewiele ponad 9,6 tys. m2 zajmie ekspozycja firm polskich, a pozostałe niespełna 3 tys. m2 oferta firm zagranicznych. Wystawcy i ich oferta (...)
»