Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Nowe systemy i okresy prz(...)

Znowelizowane przepisy odnoszące się do tworzenia systemów organizacyjno-prawnych postępowania z odpadami komunalnymi zakładają, że systemy te mają być zorganizowane maksymalnie w ciągu 18 miesięcy, a więc powinny wejść w życie i być w pełni stosowane najpóźniej od 1 lipca 2013 r. (art. 10 ust. 2 Ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – u.c.p.g.). Zasady wdrażania nowych system&oacu(...)
»

Dziennikarze w Danii(...)

Ambasada Królestwa Danii, tuż przed COP 14, zaprosiła dziennikarzy z Polski do zwiedzenia swoich wybranych, ekologicznych instalacji. Ponadto program wyjazdu studyjnego obejmował wizytę w Duńskim Konsorcjum Klimatycznym, Ministerstwie Spraw Zagranicznych i na Uniwersytecie Danfoss. Grypa wystartowała z Warszawy wczesnym rankiem, aby jeszcze tego samego dnia zwiedzić instalację kolektorów słonecznych w gm. Hillero(...)
»