Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Recykling organiczny odpa(...)

W przypadku zmieszanych odpadów komunalnych uzyskanie kompostu spełniającego normy ustawy o nawozach i nawożeniu jest bardzo trudne. Rozwiązaniem może być mechaniczno-cieplne przetwarzanie odpadów komunalnych (MCP). Najczęściej przychodzącym na myśl sposobem recyklingu organicznego jest wytworzenie z odpadów kompostu lub/i biogazu. Wynika to z definicji recyklingu organicznego, zawartej w art. 18 ustawy o odpadach: „Przez recykling rozumie się także recykling organi(...)
»

Skuteczność instrumentów (...)

Każda edycja Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON stanowi okazję do wymiany poglądów na temat istotnych kwestii z zakresu ochrony środowiska. W tym roku kluczowym wydarzeniem była dyskusja panelowa pod hasłem „Skuteczność instrumentów polityki ekologicznej”, która odbyła się 7 października. Stanowiła ona okazję do syntetycznego ujęcia i przedyskutowania poglądów dotyczących efektywności różnorodnych działań na rzecz ochrony środowiska. Dyskusję prowadził prof. dr hab(...)
»