Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Elektryzująca przyszłość?(...)

Nowoczesne technologie jako jedne z pierwszych najczęściej wprowadzane i stosowane są w Chinach. Zapewne dlatego chińska grupa konsumentów jest również w największym stopniu zdecydowana na zakup samochodu elektrycznego. Jak wygląda rynek tego typu pojazdów w Europie? Czy europejscy konsumenci są na nie gotowi? Z globalnego raportu „Gaining traction. Will consumers ride the electric vehicle wave?”, przygotowanego przez firmę Deloitte, wynika, ż(...)
»

Przegląd prasy(...)

Water & Wastewater International Volume 19, Issue 4. June/July 2004 Jurgen Rheinlander: Zdecentralizowana produkcja energii i wody przy wykorzystaniu energii odnawialnej (Decentralizing power and water production with renewable energy) W Ośrodku Badawczym Energii Słonecznej i Wodoru w Stuttgarcie zostało opracowane oprogramowanie, któ-re może pomóc w szybk(...)
»