Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kompostowanie niejedno ma(...)

W Kalborni k. Działdowa, nieopodal historycznych pól Grunwaldu, w drugiej dekadzie maja br. odbyła się dwudniowa konferencja pt. „Planowanie technologii kompostowania osadów ściekowych i innych bioodpadów”. To druga już ogólnopolska konferencja poświęcona tym zagadnieniom zorganizowana przez firmę Systemy dla Ekologii SDE „Wieland” we współpracy z Akademią Rolniczą w Poznaniu i Ekologicznym Związkiem Gmin „Działdowszczyzna”. Wprowadzenia dokonał dr (...)
»

Prawidłowe wdrożenie syst(...)

Głównym odpowiedzialnym organizatorem systemu jest gmina, która, realizując zapisy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.u.c.p.g.), przejęła obowiązki dotyczące organizacji całego sytemu. Ustawa o u.u.c.p.g. przewiduje, że każdy z mieszkańców składa deklarację o ilości osób zamieszkałych (większość gmin w Polsce) i  produkujących odpady w danym gospodarstwie domowym lub, w przypadku firm, o ilości pojemników. Deklaracje są przekazywanie w formie papierowe(...)
»