Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

O zawodzie przewoźnika(...)

Podczas kwietniowego Zjazdu KFDZOM przedstawione zostaną zagadnienia związane z ustawą o transporcie drogowym i z ustawą o ruchu drogowym. Po pierwsze omówione będą zasady dostępu do zawodu przewoźnika, czyli cel i zasady certyfikacji przewoźników, a także zasady egzaminowania w zakresie uzyskania certyfikatów przewoźników drogowych. Drugim elementem będą zasady dostępu do rynku transportowego. Referenci postarają się odpowiedzieć na pytanie, co podlega pod ustawę o transporcie drogowym. W zekre(...)
»

Partnerstwo publiczno-pry(...)

- przykład z Austrii Bezpieczeństwo energetyczne od dziesięcioleci jest głównym celem austriackiej polityki energetycznej. Władze państwowe, krajów związkowych i gmin wspierają rozwój energii odnawialnej poprzez system subwencji, programy badawcze i sprzyjające ustawodawstwo podatkowe, np. podatek energetyczny na gaz i prąd. Styryjska firma Gas-Warme z Gratz wprowadziła nowe standardy dla partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze energetycznym i wybudowała jedną z najw(...)
»