Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wpływ wybranych czynników(...)

Elektroenergetyka wiatrowa swój dynamiczny rozwój na świecie zawdzięcza polityce proekologicznej poszczególnych państw, przejawiającej się w dotacjach do inwestycji oraz preferencyjnych cenach kupna tej energii przez krajowy system energetyczny. Jeszcze bardziej dynamiczny i powszechny rozwój energetyki wiatrowej zależy od znalezienia czynników mogących mieć pozytywny wpływ na efektywność inwestycji. W artykule przedstawiono analizę wpływu dwó(...)
»

Studenci w trosce o swoją(...)

Studenci w trosce o swoją przyszłość Na ponad trzydziestu kierunkach uruchomionych w ostatnich latach na uczelniach technicznych, rolniczych a także uniwersytetach, wiedzę w zakresie OZE zdobyły i zdobywają setki studentów. Młodzi ludzie zauroczeni energetyką odnawialną uwierzyli, że będzie ona rozwijała się nie tylko na świecie, ale również w Polsce i zapewni im miejsca pracy. Jednak śledząc wypowiedzi polityków oraz proponowane przez Mi(...)
»