Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Co dalej z energetyką roz(...)

W obydwu projektach brakuje systemowych rozwiązań lokalnych systemów zaopatrzenia w energię, które przyczyniłyby się do rozwoju energetyki rozproszonej. Tymczasem w polskim systemie elektroenergetycznym z powodzeniem można znaleźć obszary, które dzięki wprowadzeniu odpowiednich regulacji systemowych mogłyby stać się miejscem dynamicznego rozwoju takich inicjatyw. Łączyć one powinny prosumentów (osoby fizyczne i podmioty gospodarcze oraz JST) ze źródłami sterowalnymi, takimi jak biogazownie cz(...)
»

Ekoprojektowanie a recykl(...)

Metodę ekoprojektu można stosować zarówno w istniejących, jak i w nowych produktach. Aby zmniejszyć wpływ wyrobu na otoczenie w całym cyklu jego życia (od kolebki aż po grób – od wydobycia surowców do końca życia produktu), należy wypracować innowacyjne podejście do zintegrowanych kryteriów środowiskowych – usługi, towaru lub produktu. Ekoprojektowanie może zredukować wykorzystanie surowców, wyeliminować materiały niebezpieczne, ograniczyć zużycie wody ora(...)
»