Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat numeru"

Polecane artykuły:

Wodór – czysty nośn(...)

Obecny stan wiedzy na temat budowy i biochemii enzymów oraz fizjologii mikroorganizmów produkujących wodór na drodze fermentacji beztlenowej jest już dość duży. Fermentacja beztlenowa jest procesem złożonym, o skomplikowanych zależnościach pomiędzy poszczególnymi grupami bakterii i dużym wpływem warunków procesu, w tym rodzaju i stężeń produktów pośrednich, na wzrost poszczególnych grup mikroorganizmów, ich metabolizm, a co za tym idzie – produkty końcowe procesu. Wśród lic(...)
»

Miasta bez odpadów(...)

Miasta bez odpadów Idea zera odpadów (ang. Zero Waste), zakładająca stuprocentowy odzysk odpadów, aby żadne nie trafiały na składowiska, przyświeca już kilku europejskim miastom. Rezultaty tej strategii są imponujące, sięgające nawet 85-90% poziomów selektywnej zbiórki odpadów. W ogłoszonym pod koniec ub.r. pakiecie Komisja Europejska wskazuje ambitne cele w ramach dążenia do gospodarki o obiegu zamkniętym. W efekcie doprowadzi to do braku(...)
»