Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo i zarządzanie"

Polecane artykuły:

Uwzględnienie zarzutów od(...)

„Duża nowelizacja” z 2010 r. wprowadziła do ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) art. 186 ust. 2, na mocy którego zamawiający otrzymał prawo uwzględnienia zarzutów podniesionych w odwołaniu. Gdy tak zrobi, Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że po stroni(...)
»

Producenci dopłaca do sel(...)

Polska ma kilka lat na dostosowanie polskich regulacji prawnych do unijnych dyrektyw odpadowych. Istotne zmiany dotyczyć mają modeli rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Czy nowe przepisy zapewnią dodatkowe wpływy dla gmin lub regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych? Pakiet dyrektyw nowelizujących prawodawstwo unijne w duchu circular economy stał się faktem. 14 czerwca 2018 r. został on ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejski(...)
»