Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Terminy w zamówieniach pu(...)

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) jest regulacją bardzo formalną i restrykcyjną. Jej surowe przepisy dotyczą m.in. terminów na wykonywanie określonych w ustawie czynności zarówno przez wykonawcę, jak i przez zamawiającego. Zgodnie z art. 14 ustawy P.z.p., do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – K(...)
»

Informator(...)

Nowa kotłownia W Różanymstoku w gminie Dąbrowa Białostocka (białostockie) oddano uroczyście do użytku kotłownię o mocy 2 MW, która jako materiał opałowy będzie wykorzystywała biomasę. Zastąpi ona trzy przestarzałe kotłownie węglowe. Inwestycja objęła nie tylko modernizację kotłowni, ale również kompleksową wymianę sieci centralnego ogrzewania i sieci dostarczającej ciepłą wodę. (...)
»