Wszystkie artykuły w kategorii: "Ochrona i pielęgnacja"

Polecane artykuły:

Poziomy recyklingu(...)

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych weszło w życie w 26 czerwca br. (na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).   A pod obrady Rady Ministrów trafił projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpad(...)
»

Mediacje środowiskowe. Cz(...)

Rola mediacji w systemach zarządzania środowiskiem w obecnej dekadzie – ze względu na oczekiwania społeczne i formalnoprawne – jest bardzo istotna i zajmuje ważne miejsce w systemach miękkiego zarządzania zasobami i gospodarowania środowiskiem. Proces ten jest ściśle powiązany z kształtowaniem środowiska, jego ochroną i użytkowaniem, który ma swoje miejsce w życiu społecznym, gospodarczym i przyrodniczym1, obejmując edukację ekologiczną społeczeństwa przy skute(...)
»