Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Czy potrafimy posprzątać (...)

Problemy gospodarki odpadami są w naszym kraju, niestety, tematem wciąż jeszcze aktualnym i wymagają natychmiastowego rozwiązania poprzez wprowadzenie sensownych zmian legislacyjnych. Obowiązujące obecnie prawo regulujące gospodarkę odpadam ani nie zabezpiecza naszych zobowiązań unijnych (dotyczących np. poziomów odzysku), ani nie wymusza racjonalnych, ekonomicznie uzasadnionych prośrodowiskowych zachowań. Związki gmin praktycznie od kilku lat są świadome tego problemu. Dobrze, ż(...)
»

Ochrona i urządzanie ziel(...)

Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka Prawidłowo dobrane, umieszczone i ukształtowane nasadzenia roślin w pasach drogowych ułatwiają jazdę i poprawiają bezpieczeństwo ruchu drogowego (prowadzenie optyczne, wpływ na dobór prędkości, eksponowanie węzłów drogowych, ochrona przed olśnieniem, wiatrem i śniegiem oraz wtargnięciem zwierząt na drogę). W przypadku wadliwego doboru roślinności do nasadzeń i braku ich właściwej pielęgnacji zieleń przydrożna stanowić może również zagrożenie dla ruc(...)
»