Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Emisje przemysłowe w pols(...)

Do 7 stycznia 2013 r. do polskiego prawa mają zostać transponowane przepisy dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych. W związku z tym pojawił się projekt ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, w którym znalazły się odniesienia do zapisów dyrektywy IED. Jednym z najważniejszych aktów unijnego prawa ochrony środowiska jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24 listopada 20(...)
»

Jubileusz wydawcy(...)

Wydawca miesięcznika „Czysta Energia”, firma Abrys, obchodziła jubileusz 20 lat istnienia na rynku. Jest to moment, w którym warto zastanowić się nad tym, co minione lata przyniosły firmie i czy spełniła ona swoją misję? „Czysta Energia” to jeden z kilku miesięczników wydawanych przez Abrys. Firma zaistniała na rynku w grudniu 1988 r. Już wówczas wszystkim podejmowanym działaniom towarzyszył zamiar realizacji podstawowej misji, kt&(...)
»