Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Narodowa żyłka do handlu(...)

Sytuacja gospodarcza w branży gospodarki odpadami jest mniej optymistyczna, niż zakładali z ufnością patrzący w przyszłość analitycy. Obecną sytuacją na rynku zaskoczeni są prawie wszyscy. Uwagi kierowane do ustawodawcy na temat negatywnych skutków niektórych zapisów ustaw nie przynosiły żadnych pozytywnych rezultatów. Zasadne są zatem pytania, komu i dlaczego zależy na tym, aby stworzyć ustawę, która jest nieszczelna i posiada wiele luk prawnych, dając moż(...)
»

Szansa na racjonalną gosp(...)

Potrzeba budowy samorządowego modelu gospodarki odpadami, opartego na większej roli i zadaniach gmin oraz ich związków w systemie, nadal jest priorytetowym celem działania Krajowej Izby Gospodarki Odpadami w Warszawie. Taki jest główny wniosek, który nasuwa się po spotkaniu Zarządu Głównego i członków KIGO w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Cekowie k. Kalisza. Dzięki regionalnej gospodarce odpa(...)
»