Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ściekami czas się zająć(...)

Przez ostatnie lata wiele osób zajmujących odpowiedzialne stanowiska w administracji państwowej i samorządowej koniecznie domagało się legitymizacji wykonywania na podstawowym szczeblu administracji planów (programów, koncepcji) ochrony wód i gospodarki ściekowej. Nie pomagały nietrafione inwestycje w oczyszczalniach ścieków i kanalizacjach. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków obowiązek wykonywania planów modernizacji i rozwoju sieci… na(...)
»

Świat zieleni (...)

We władaniu natury Biuro architektoniczne Leonidasa Papalampropoulosa udostępniło plany gruntownej rewitalizacji postindustrialnego krajobrazu po kopalni węgla brunatnego w okolicach Ptolemaidy w Grecji. Założono ponowne oddanie tego obszaru we władnie natury, co ma się przejawiać w kilku powiązanych ze sobą projektach architektonicznych. Propozycje biura, określane mianem „Projektu piknik”, nawiązują do głównych idei przyświecających artystom i myślicielom epoki ro(...)
»