Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ekologia w nauce Kościoła(...)

Z ojcem Gaudentym A. Kustuszem, opiekunem Franciszkańskiego Ruchu Ekologicznego w Poznaniu, rozmawia Katarzyna Terek Czym dla Ojca jest ekologia? Jak wpisuje się ona w naukę społeczną Kościoła? W dokumentach Stolicy Apostolskiej problem ekologii po raz pierwszy pojawił się w encyklice Pawła VI „Populorum progressio”. Od tego czasu tematyka ekologiczna konsekwentnie zajmuje swoje miejsce w nauce Kościoła. Wskazuje ona na bezpośrednie i pośrednie zagrożenia s(...)
»

Odzysk platynowców ze zuż(...)

Miliony samochodów poruszających się każdego dnia po drogach stanowią potencjalne źródła zanieczyszczenia powietrza, dlatego by zminimalizować tego typu zagrożenia, a tym samym emisję szkodliwych związków, samochody wyposażane są w reaktory katalityczne. Urządzenia te pozwalają w znacznym stopniu ograniczyć ilość niebezpiecznych związków chemicznych emitowanych do powietrza, tj. tlenków azotu (NOx), węglowodorów (CH) i tlenku węg(...)
»