Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat numeru"

Polecane artykuły:

Rolnictwo w swojej histor(...)

Z profesorem Januszem Gołaszewskim, prezesem Zarządu Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego w Gdańsku, rozmawia Urszula Wojciechowska. Panie profesorze, w polskim rolnictwie po przystąpieniu do Unii Europejskiej dokonują się poważne zmiany. Co jest ich przyczyną? Rozpocznę od mocnego postulatu określenia zmian, które dotyczą rolnictwa, a które już dziś można określić ogólnym terminem „(R)EWOLUCJA W ROLNICTWIE”. Niezależnie od(...)
»

Zadania starosty i marsza(...)

Zmieniony podział kompetencji pomiędzy organy administracji publicznej w wielu sprawach związanych z ochroną środowiska powoduje szereg wątpliwości. Zmiany te dotyczą przede wszystkim przeniesienia części kompetencji, leżących dotychczas w gestii wojewody, na marszałka województwa, i obejmują regulacje wynikające z kilku ustaw oraz modyfikują zakres uprawnień innych organów. (...)
»