Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Przyszłość niesie wyzwani(...)

Od dłuższego czasu toczy się dyskusja o przyszłości i nowych kierunkach rozwoju sektora wod-kan. Dotyczy ona zarówno dalszego rozwoju i modernizacji istniejących obiektów, jak i rozszerzenia skali działania przedsiębiorstw, ich modelu organizacji, a także wysokości opłat za wodę i ścieki. Jakie są, w ocenie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, największe wyzwania dla branży na lata 2014-2020? Pierwszym z nich jest, oczywiście, dokończenie Krajowego Programu Oczysz(...)
»

Profesjonalnie o środowis(...)

Po reformie administracyjnej wiele problemów i zadań z zakresu ochrony środowiska przypadło nowo utworzonym powiatom. Właśnie na potrzebę wyszkolenia nowych kadr odpowiedziało Studium Podyplomowe Zarządzania Środowiskiem, istniejące na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Dodatkowym uzasadnieniem jego działania stały się gruntowne zmiany w prawie i kompetencjach poszczególnych organów administracji w zakresie ochrony środowiska. Odpowiadając na zapotrzebowanie, Studium (...)
»