Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Cyrkulacja informacji(...)

Cyfrowa platforma w strategii minimalizacji odpadów budowlanych Większość realizowanych współcześnie inwestycji, zarówno w skali urbanistycznej, jak i architektonicznej, poprzedzona jest wirtualnym modelem przedsięwzięcia, tworzonym na etapie projektowania w programach typu CAD (ang. Computer Aided Design) lub z użyciem oprogramowania typu GIS (ang. Geografic Information System). (...)
»

(...)

Treść znowelizowanych przepisów odnosi się m.in. do zawartej w Ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU z 2018 r. poz. 1202)  definicji budowli. W stosunku do poprzednio obowiązującego stanu prawnego (tj. od stycznia 2017 r.) ustawodawca zdecydował, że budowlą w rozumieniu Prawa budowlanego pozostaje wyłącznie część budowlana urządzenia technicznego, jakim jest elektrownia wiatrowa. W praktyce ustawodawca wzbogacił odpowiednią część przepisu art. 3 pkt 3 ustawy Prawo bu(...)
»