Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"


  1. Wernisaż zieleni Czytaj

     Judyta Więcławska


  2. Precyzyjny artysta Czytaj

     Balbina Gryczyńska

     Dorota Stanisławska


Polecane artykuły:

„Zanieczyszczający płaci”(...)

Przedsiębiorstwa korzystające ze środowiska mają obowiązek uiszczania opłat m.in. za ścieki wprowadzone do wód i do ziemi oraz gazy i pyły, emitowane do atmosfery. Pod koniec ub.r. zmieniły się przepisy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym zakresie. 31 grudnia 2010 r. weszły w życie nowelizacje ustaw Prawo ochrony środowiska1 („P.o.ś.”) oraz Ustawy z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych(...)
»

Fotowoltaika zintegrowana(...)

Systemy fotowoltaiczne występują w dwóch postaciach: BIPV (ang. Building Integrated Photovoltaics) zintegrowane z budynkiem i BAPV (ang. Building Attached Photovoltaics) dodane do powierzchni budynku za pomocą osobnego systemu montażowego. Systemy BAPV stosowane są głównie na dachach, rzadziej na elewacjach, i nie mają dodatkowej funkcji oprócz produkcji energii elektrycznej1. Zintegrowana fotowoltaika (BIPV) przetwarza bezpośrednią lub rozproszo(...)
»