Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika"

Polecane artykuły:

Wymóg posiadania środków (...)

Posiadanie środków technicznych jest warunkiem wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Czy wyrok NSA wskazuje nadal problem w tym obszarze? Funkcjonujące w Polsce przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne bez wątpienia spełniają ten warunek, a zatem rozważanie problemu pozornie mija się z celem. Jednak wyrok NSA z 17 listopada 2016 r. (sygn. akt II GSK 3050/15) dowodzi, iż (...)
»

Recykling urządzeń elektr(...)

Wychodząc od myśli przewodniej recyklingu produktów, czyli ponownego zastosowania przy równocześnie wydłużonym okresie użytkowania produktów, oraz recyklingu materiałowego należy stwierdzić, iż w branży elektrotechnicznej i technice konstrukcji precyzyjnych konieczne stają się nowe strategie konstrukcyjne. Artykuł opiera się na analizie koncepcji recyklingu urządzeń elektronicznych i precyzyjnych w Niemczech. Jest ona cenna, ponieważ w celu odciążenia środowiska wprowadza zmian(...)
»