Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Pamiętajcie o oczyszczaln(...)

Trwa wdrażanie dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, zgodnie z zasadami określonymi w traktacie akcesyjnym i z terminami przejściowymi do końca 2015 r. Zbliżamy się do apogeum inwestycyjnego, które pozwoli nam spełnić warunki w tym zakresie. Podstawowym instrumentem wdrażania dyrektywy jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Trzecia aktualizacja programu została zatwierdzona przez Radę Mi(...)
»

EkoVis (Pod naszym patron(...)

Po raz kolejny odbyła się cyklicznie organizowana w Krakowie przez Krakowski Holding Komunalny konferencja EkoVis. Temat tegorocznego spotkania w dniach 21-22 maja 2012 r. brzmiał „Organizacja systemu gospodarki odpadami, a kształt przedsiębiorstw komunalnych w świetle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie”. W tym roku spotkali się przedstawiciele zakładów i spółek komunalnych oraz samorządów, którzy są szcze(...)
»