Wszystkie artykuły w kategorii: "Ochrona i pielęgnacja"

Polecane artykuły:

Sensualny Ogród Uniwersal(...)

Ciekawe projekty mogą być realizowane także z dala od wielkich metropolii. Przykładem na interesujące zaaranżowanie przestrzeni jest Arboretum w Bolestraszycach, w ramach którego stworzono ogród sensualny zaprojektowany także z myślą o osobach niepełnosprawnych. Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach utworzono w 1975 r. na terenie historycznego założenia dworsko-ogrodowego. Jego twórcą, a później długoletnim dyrektorem był prof. Jerzy Pi(...)
»

Sto jedenaście lat dmucha(...)

Początki wodociągu kołobrzeskiego sięgają XVIII w. i – jak wynika z opracowań historycznych, będących własnością Miejskich Wodociągów i Kanalizacji (MWiK) w Kołobrzegu – początkowo wodę czerpano drewnianym rurociągiem ze stawu miejskiego przy ul. Bogusława X. Następnie woda transportowana była drewnianym rurociągiem do otwartych studni, zlokalizowanych 500 metrów od miejskiego Ratusza. Pierwszą sieć wodociągową zaczęto budować w 1870 r. Prace zakończono po czternastu latach – w 1884(...)
»