Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Z kraju(...)

Inwestują w ścieki   W ramach projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zrealizowano rozbudowę i modernizację strzegomskiej oczyszczalni ścieków. Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się 16 listopada br. Dzięki przeprowadzonym pracom usprawniono ciąg do mechanicznego oczyszczania ścieków, rozbudowano część biologiczną oraz(...)
»

Wokół odpadów (...)

  Wreszcie rekultywacja Składowisko odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini zostanie zrekultywowane. Pod koniec sierpnia br. między Stanisławem Kracikiem, wojewodą małopolskim, a Małgorzatą Skuchą, wiceprezes NFOŚiGW, została podpisana preumowa na finansowanie przedsięwzięcia ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Inwestycja będzie polegać na odpompowan(...)
»