Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Termiczna a biologiczna k(...)

W ostatnim okresie obserwujemy zmiany w koncepcjach energetycznego wykorzystania i przetwórstwa biomasy. Wynikają one m.in. z twierdzenia, że wzrost podaży biopaliw zagraża produkcji żywności, a ilość energii zużytej na ich wytworzenie jest w niektórych rozwiązaniach wyższa od wartości energetycznej produktu końcowego oraz z niejasności dotyczących kosztów wytwarzania lub pozyskania surowców (subsydia). (...)
»

Na początku drogi(...)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kazimierzy Wielkiej jest laureatem Pucharu Recyklingu Ministerstwa Infrastruktury w V edycji Konkursu o Puchar Recyklingu. Nagrodzono go za upowszechnianie wśród mieszkańców gminy i w środowisku wiejskim działań związanych z prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów i odzyskiem surowców wtórnych. (...)
»