Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wokół odpadów - Inwestycj(...)

Kompostowanie w Lubaniu Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu (woj. dolnośląskie) rozstrzygnął przetarg na zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych oraz dostawę kompletu instalacji i urządzeń technologicznych w ramach projektu pn. „Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich (CUOGŁ) w Lubaniu”. W ramach zamówieni(...)
»

Uwagi KIB do rozporządzen(...)

Krajowa Izba Biopaliw przedłożyła uwagi do propozycji rozporządzenia w sprawie poziomów Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2011-2016, informując resort gospodarki, iż w kwestiach wysokości NCW na kolejne lata KIB popiera w pełni zapisy rozporządzenia w treści skierowanej do konsultacji. Szereg uwag merytorycznych przedstawionych przez Izbę odnosiło się do treści uzasadnienia, jakie zostało przygotowane jako załącznik do projektu rozporządzenia.(...)
»