Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zadania starosty i marsza(...)

Zmieniony podział kompetencji pomiędzy organy administracji publicznej w wielu sprawach związanych z ochroną środowiska powoduje szereg wątpliwości. Zmiany te dotyczą przede wszystkim przeniesienia części kompetencji, leżących dotychczas w gestii wojewody, na marszałka województwa, i obejmują regulacje wynikające z kilku ustaw oraz modyfikują zakres uprawnień innych organów. (...)
»

Działdowo i system SDE - (...)

Edward Wieland, Aleksandra Sawicka Budowa pierwszej w Polsce kompostowni osadów ściekowych wg technologii SDE (System dla Ekologii) była jednym z elementów realizacji „Programu gospodarki odpadami Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna”, opracowanego w 1995 r. Inwestorem kompostowni był wspomniany Związek Gmin „Działdowszczyzna” z siedzibą w Działdowie (woj. warmińsko-mazurskie). Kompostownię zlokalizowano we wsi Zakrzewo, w odległości 8 km od Działdow(...)
»