Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Śmieciowe dylematy dawnyc(...)

Najważniejszym problemem rozbudowujących się miast w dawnych wiekach, obok zaopatrzenia w wodę, była zwiększająca się ilość miejskich nieczystości. Dodatkowo konsekwencją braku podstawowych urządzeń sanitarnych były epidemie chorób. Ówczesne władze miejskie, świadome negatywnego wpływu niektórych czynników na zdrowie mieszkańców, starały się temu przeciwdziałać – przynajmniej formalnie. Najprostszym sposobem poprawy sytuacji było wywożenie śmieci poza teren miasta. (...)
»

Zakończono szkolenia z „d(...)

Zakończył się zaplanowany na wrzesień 2011 r. cykl czterech szkoleń nt. planowania i realizacji projektów oraz przygotowywania wniosków na konkurs grantowy „Sieć dobrych pomysłów”, prowadzony wspólnie przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator i Fundację Nasza Ziemia. W warsztatach uczestniczyło łącznie ok. 50 osób z czterech gmin objętych konkursem: Siedlce, Ełk, Łomża oraz miasta i gm. Chęciny.  Celem spotkań było zaprezent(...)
»