Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

To już naprawdę setka?! Aż trudno mi uwierzyć, że mamy już za sobą tak imponującą – jak na miesięcznik o specjalistycznej tematyce – liczbę numerów. Oj, sporo się w nich „działo”! Zaprezentowaliśmy wielu autorów, rozmaite gatunki, hasła i wątki, inicjatywy oraz postulaty… Pojawiło się mnóstwo opracowań i wywiadów, relacji i opinii, zaproszeń oraz podsumowań… Nie zabrakło ambitnych analiz i ciekawych polemik, symbolicznych zdj(...)
»

Straty wody w przedsiębio(...)

Raport został opracowany przy wykorzystaniu wyników corocznych dobrowolnych ankiet od kilku lat przeprowadzanych i opracowywanych przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” w przedsiębiorstwach, które są jej członkami. Opracowane wyniki dotyczące strat wody odnoszą się do 2004 r. Przytoczone zostaną także dane dotyczące 1998 r. Zgodnie z danymi z Rocznika Statystycznego GUS, w 2004 r. w Polsce zarejestrowano pobory wody powierzchniowej i podziemnej w ilości 10,99 mln (...)
»