Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pojemnik pod dom(...)

- analiza zmian podejścia mieszkańców Poznania do selektywnej zbiórki surowców wtórnych w zależności od odległości ustawiania pojemników Tomasz Bogajewski Obecnie ważnym zagadnieniem dla Polski jest zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych. Przeważająca część zbędnej materii jest deponowana na składowiskach. W 1999 r. zebrano w Polsce około 12,3(...)
»

Podatność ścieków na rozk(...)

charakterystyka, która ma duże znaczenie w projektowaniu obiektów służących do biologicznego usuwania związków biogennych ze ścieków. To, czy będzie możliwe usuwanie fosforu i czy do prawidłowego przebiegu procesu denitryfikacji niezbędne okaże się zewnętrzne źródło węgla organicznego, zależy od zawartości łatwo przyswajalnego węgla w ściekach1. Związki organiczne charakteryzowane jako łatwo przyswajalna frakcja Ch(...)
»