Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Kredytowy zawrót głowy(...)

Jednostki samorządu terytorialnego (jst) na realizację swoich ustawowych obowiązków, w tym także na wydatki inwestycyjne, czerpią środki z kredytów, pożyczek i sprzedaży obligacji. Czy jednak zobowiązania te są zaciągane prawidłowo i czy środki z nich pochodzące są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem? – odpowiedzi na te i inne pytania szukała Najwyższa Izba Kontroli. Celem kontroli było ponadto ustaleni(...)
»

Hydroprezentacje 2016(...)

„Innowacyjne rozwiązania inżynieryjne w branży wodociągowo-kanalizacyjnej” – tak brzmiał temat panelu dyskusyjnego podczas XIX edycji sympozjum Hydroprezentacje 2016, które odbyło się w dniach 7-9 czerwca w Krynicy-Zdroju. Organizatorami tegorocznego spotkania byli Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego i Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach. Konferencja odbyła się pod patronatem merytorycznym Politechniki Śląskiej oraz patronatem branżowym Kat(...)
»