Rewitalizacja nieużytków w Zabrzu

wydany w Zieleń Miejska – 2016-1
  DRUKUJ

Nieużytki poprzemysłowe są świadectwem minionej epoki i miejscem występowania nietypowej flory. Współtworzą charakterystyczny krajobraz postindustrialny i poeksploatacyjny. W Zabrzu miasto rozpoczęło bezprecedensowa inwestycję, służącą stworzeniu wyjątkowych terenów zieleni.

Wskutek coraz intensywniejszego rozrostu miast jednym ze wskaźników jakości życia i zrównoważonego rozwoju stał się dostęp do terenów zieleni. Dużym problemem są obszary poprzemysłowe, poeksploatacyjne, składowiska czy tereny o zniszczonym środowisku. Część z nich jest z powodzeniem rekultywowana, przywracana przyrodzie i społeczeństwu, dzięki czemu służy także rekreacji i wypoczynkowi. Jednak wymaga to innych rozwiązań i technologii oraz znalezienia nowych funkcji. Jednym z pozytywnych kierunków przemian jest stosowne urządzenie i udost [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus