Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Mieszkam tam, gdzie to ła(...)

Jak stworzyć przestrzeń przyjazną, atrakcyjną i bezpieczną dla mieszkańców osiedla? Dla istniejących osiedli zadanie to wymaga kompleksowego podejścia zarówno od strony stanu zastanego, możliwości wnętrz międzyblokowych, jak i oczekiwań mieszkańców. Częsty obraz dzisiejszych polskich podwórek osiedlowych to, niestety, osadzona w betonowej nawierzchni piaskownica, zaniedbane trawniki oraz przypadkowa zieleń, kilka metalowych urządzeń zabawowych i wszechobecne samochody. Taki stan z pew(...)
»

Zalesianie gruntów jako e(...)

Beata Raszka, Krzysztof Kasprzak Ustawa o lasach1 jednoznacznie podaje, że powiększanie zasobów leśnych następuje w wyniku zalesiania gruntów oraz podwyższania produkcyjności lasu w sposób określony w planie urządzenia lasu (art. 14). Do zalesiania mogą być przeznaczone nieużytki, grunty rolne nieprzydatne do produkcji rolnej oraz inne grunty, np. położone przy źródliskach rzek lub potoków, na wododziałach, wzdłuż brzegów rzek oraz na obrzeżach jezior i zbiorników(...)
»