Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Certyfikacja instalatorów(...)

W Polsce istnieje możliwość uzyskania przez osobę fizyczną certyfikatu w zakresie instalowania małych systemów PV oraz przeszkolenia w akredytowanych przez Urząd Dozoru Technicznego ośrodkach szkoleniowych. Instalacja systemu fotowoltaicznego jest zadaniem złożonym, nie tylko z technicznego punktu widzenia. Instalatorzy muszą mieć wiedzę z zakresu zagadnień budowlanych, energii elektrycznej prądu zmiennego (AC), prądu stałego (DC), bezpieczeństwa oraz pracy na wyso(...)
»

Instrumenty prawne ochron(...)

Głównym aktem obowiązującego w Polsce prawa ochrony środowiska, który wprowadza powszechny obowiązek ochrony przed hałasem i określa zasady jego realizacji jest Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity: DzU Nr 49 z 1994 r. ze zmianami). Z ustawą tą są związane odpowiednie akty wykonawcze oraz szereg przepisów wchodzących w zakres zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego, które również kreują instrumenty ochrony przed hałasem. (...)
»