Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Partycypacja społeczna a (...)

„Jaki jest Wasz wymarzony plac zabaw?” – to najgorsze pytanie, jakie można zadać, organizując warsztaty partycypacyjne, chyba że celem jest „zaliczenie” spotkania, bo to dobrze wygląda w prasie lub ktoś (np. grantodawca) tego wymaga. W poprzednim numerze pisaliśmy o procesie projektowym. W tym i kolejnym skupimy się na dwóch zagadnieniach, które wymagają dokładniejszego omówienia. O ile kwestie pierwszego kontaktu klienta i architekta krajobrazu, wymiany informacji(...)
»

Elektromobilność bez kont(...)

Rozwój elektromobilności stanowi częściową odpowiedź na wyzwania związane z transformacją energetyki, zanieczyszczeniem powietrza oraz zmianami klimatu. Nasza Izba popiera ten kierunek rozwoju transportu, także ze względu na możliwość synergii z rozwojem energetyki rozproszonej, wykorzystującej odnawialne źródła energii.  W maju do konsultacji skierowano projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, mającej wraz z przyjętym w marcu „Planem elektromobilności” ora(...)
»