Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Energia do działania (...)

  Na temat wyzwań stojących przed polską energetyką z Maciejem Owczarkiem, prezesem Zarządu firmy ENEA, rozmawia Małgorzata Masłowska-Bandosz.   Jakie, biorąc pod uwagę pakiet energetyczno-klimatyczny, są perspektywy dla energetyki w Polsce? Polityka energetyczna UE ma znaczny wpływ na sytuację polskiej energetyki. Jej ambitne plany i misja określa nasze działania w perspektywie czasowej do 2020 r. Obecnie w Polsce w(...)
»

W służbie „Recyklingu”(...)

W służbie „Recyklingu” Powstały 15 lat temu „Recykling” był odpowiedzią na zmiany zachodzące w tworzącym się systemie gospodarki odpadami. Właśnie w 2001 r. uchwalane były ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, o odpadach, o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, jak i  prawo ochrony środowiska. W następnych latach dołączyły kolejne o(...)
»