Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Nowy zabytek(...)

Dzięki szeroko zakrojonej akcji dostrzeżono i ochroniono przed planowaną wycinką aleję drzew rosnących przy drodze z Sulechowa do Skąpego w Lubuskiem. Ze względu na swoją wartość została ona uznana za ważny zabytek dziedzictwa kulturowego. W listopadzie 2007 r. do redakcji regionalnej „Gazety Lubuskiej” (GL) w Zielonej Górze zadzwonił czytelnik z informacją o planowanej wycince drzew rosnących przy drodze wiodącej z Sulechowa do Skąpego. Prosił o (...)
»

Przybyli, sprawdzili, oce(...)

Kontrola NIK na Warmii i Mazurach Ocena działań podejmowanych przez gminy na rzecz rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarach wiejskich woj. warmińsko-mazurskiego to główny cel kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Kontrolą objęto 12 urzędów gmin, sześć komunalnych podmiotów gospodarczych, którym gminy powierzyły eksploatację urządzeń infrastruktury wod-kan, oraz spółkę prawa handlowego, zarządz(...)
»