Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Lista referencyjna organi(...)

Wprowadzona w Polsce Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (DzU Nr 63, poz. 639) nałożyła na przedsiębiorców, wprowadzających do obrotu wyroby w opakowaniach, obowiązek recyklingu tych opakowań. Jednym ze sposobów realizacji obowiązku recyklingu, podobnie jak w systemach unijnych, jest współpraca z wybraną organizacją odzysku i wpłacenie na konto tej organizacji, zg(...)
»

Jubileuszowe Forum(...)

Innowacyjne Technologie na Rzecz Efektywności Energetycznej to hasło tegorocznego, jubileuszowego spotkania szerokiej rzeszy ekspertów i fachowców branży budowlanej i instalacyjnej, które odbyło się 13 kwietnia br. w Warszawie. Patronat nad tym wydarzeniem objęło Ministerstwo Infrastruktury (MI), Ministerstwo Gospodarki oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podobnie jak w ciągu ostatnich dziesięciu lat spotkanie zostało zorganizowane przez Zrzesz(...)
»