Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Puchary za odpady(...)

Zwieńczeniem trwającej rok zbiórki surowców był finał VII edycji Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu. Na uroczystości, zorganizowanej 21 listopada br. w sali konferencyjnej World Trade Center w Poznaniu, gościliśmy ponad 350 osób, wśród nich laureatów, członków Kapituły, fundatorów nagród i uczestników tej imprezy. Posiedzeni(...)
»

Efektywność energetyczna (...)

  Już w 2007 r. nadzieje na postęp w racjonalnym zużyciu energii w Polsce wiązaliśmy z obowiązkiem realizacji dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii, na podstawie której określono krajowy cel indykatywny na 9% oszczędności do 2016 r., czyli 1% rocznie. Uważaliśmy, że osiągnięcie celu nie będzie łatwe, jeśli nie rozpoczniemy wytężonych działań. Co zatem zmieniło się w ciągu tych czterech lat? Komunikat Komisji Europejskiej KOM(2011)109(...)
»