Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Opakowania po środkach ni(...)

Wielkość strumienia wprowadzanych do obrotu opakowań zawierających środki niebezpieczne wynosi ok. 16 tys. t rocznie i dynamicznie się zwiększa. W 2015 r. zebrano 2,97 tys. t odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych. W latach 2014-2015 wzrost raportowanej masy opakowań wyniósł 6,3 mln t. Rzeczywista wielkość strumienia jest znaczącą wyższa, co wynika z faktu podejmowania przez niektórych wprowadzających produkty niebezpieczne działań polegających na zmiani(...)
»

Piękno musi być widzialne(...)

  Możliwość postrzegania rzeczywistości to jeden z przejawów związku światła z naszym życiem. Światło budzi w nas całe spektrum emocji, daje bodźce do działania, a w przypadku swego niedostatku „zamraża” chęć podejmowania wysiłku. Światło sztuczne, którym posiłkujemy się po zmierzchu, różni się tym od naturalnego, dziennego, że można zaplanować rozłożenie opraw oświetleniowych, natężenie, kierunek i kąt jego padania czy odległość jego źr&oacu(...)
»