Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty i realizacje"

Polecane artykuły:

Otwarci na współpracę - o(...)

Panie Profesorze, jaka jest obecnie rola organizacji inżynierskich w kształtowaniu ochrony środowiska w Polsce? Czy podziela Pan pogląd, że obecnie ich pozycja i możliwości nie są doceniane i optymalnie wykorzystywane? W różnych gremiach nie zawsze wykorzystywana jest możliwość współpracy z organizacjami inżynierskimi. W zasadzie każda organizacja techniczna ma w swoich celach działania jakiś element ochrony środowiska. Są takie, które w sposób szczególny tym się zajmują, np. P(...)
»

Uwagi do Koncepcji(...)

Przedstawiając „Koncepcję systemu gospodarki odpadami komunalnymi”, Ministerstwo Środowiska zwróciło się z prośbą do zainteresowanych podmiotów o wyrażenie opinii w tej materii. Stąd też Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin wraz z Krajową Izbą Gospodarki Odpadami (na mocy podpisanego w listopadzie porozumienia o współpracy) przygotowały wspólne stanowisko w tej sprawie. Z uwagi na pominięcie w Koncepcji istnienia i rosnącej roli związków komunalnych gmin (utrwal(...)
»