Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo i zarządzanie"

Polecane artykuły:

Zasady składania protestó(...)

Podstawowym środkiem ochrony prawnej, jaki przysługuje wykonawcom, jest protest. Aby z niego skorzystać, należy spełnić określone warunki. Jednym z nich jest interes prawny – wykonawca musi wykazać, że na skutek działań lub zaniechania zamawiającego jego interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku. W jednym z wyroków Sądu Okręgowego w Warszawie czytamy, że do wnoszenia środków ochrony prawnej uprawniony jest podmiot ubiegający s(...)
»

Wytwórcom energii z OZE b(...)

Z Grzegorzem Wiśniewskim, prezesem Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej, rozmawia Magdalena Lipiecka Ministerstwo Energii opublikowało ekspertyzę „Koncepcja funkcjonowania klastrów energii w Polsce”. Czy, w Pana opinii, samorządy regionalne będą zainteresowane tworzeniem klastrów na ich terenie? Samorządy terytorialne są zainteresowane generacją rozproszoną i OZE, choćby z uwagi na obniżenie kosztów energii i wpływ środków z lokalnej g(...)
»