Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Zbliża się boom inwestycy(...)

Najnowsza nowelizacja ustawy Prawo energetyczne wprowadziła system wsparcia produkcji energii elektrycznej w OZE, oparty na zasadzie rozdziału cechy ekologicznej i samej energii wyprodukowanej w OZE. System wsparcia zakładał trwały rozwój jednej z najbardziej przyszłościowych i dynamicznie rozwijających się w świecie branży. Jego celem było m.in. osiągnięcie celu indykatywnego nałożonego dyrektywą 2001/77/WE, a więc 7,5% energii w zużyciu energii brutto w 2010 r. oraz wykorzystanie krajowego(...)
»

Jednolita opłata turystyc(...)

Czy turyści będą płacić za wypoczynek lub zwiedzanie w Polsce tak samo jak na całym świecie? Zamiast opłaty miejscowej, pobytowej, klimatycznej, sanatoryjnej i innych samorządowcy zaproponowali wprowadzenie ujednoliconej opłaty turystycznej. Projekt zmian przepisów, dotyczący opłat lokalnych w miastach turystycznych, przygotował Kraków, który poprzez nowelizację prawa chce wprowadzić w Polsce zasady obowiązujące w Europie i na świecie od wielu lat. (...)
»