Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Izba informuje(...)

Podczas kieleckich Targów ENEX – Nowa Energia 18 marca br. odbyło się zorganizowane przez PIGEO Forum Dyskusyjne „Energetyka jako element zrównoważonego rozwoju kraju”. W Forum uczestniczyli sekretarz stanu w MGiP Jacek Piechota, sekretarz stanu w MŚ Tomasz Podgajniak oraz przedsiębiorcy branży energetycznej i energetyki odnawialnej. O(...)
»

Od redaktora(...)

Równo przed rokiem w „Zeszytach Komunalnych” („Przegląd Komunalny” 3/2007) podjęto temat budowania akceptacji społecznej dla realizacji projektów termicznego przekształcania odpadów komunalnych (TPOK). Przy tej okazji wskazywano na pewną etapowość tego procesu i na konieczność rozładowywania potencjalnych konfliktów na „kilku różnych poziomach społecznych”. Duże znaczenie ma tu praca informacyjna, kt&oacu(...)
»