Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Perspektywiczne rozwiązan(...)

Wchodząca w życie 1 stycznia 2012 r. ustawa zmieniająca ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektóre inne ustawy spowoduje diametralne zmiany w dotychczas obowiązującym systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Między innymi nowymi obowiązkami będą obciążone gminy. Zgodnie z art. 3 znowelizowanej ustawy, zakres obowiązków gminy1 zostanie poszerzony o zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z inny(...)
»

Eko (ale czy) logicznie?(...)

Wygląda na to, że przyjdzie przeprosić projektodawców noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.). Myliłem się bowiem co do tego, że nie ma w tym wszystkim istotowego zamysłu. Jest – i to bardzo mocny! Co prawda, dalej nie wiem, po co – łamiąc publiczne obietnice o woli utrzymania przedsiębiorczości – ,,na siłę” połączono dwa rynki: odbioru i zagospodarowania odpadów, skoro przynajmniej ten pierwszy ,,dorobił się” silnej (...)
»