Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wdrażanie sieci ekologicz(...)

Różnorodność biologiczna odnoszona jest nie tylko do bogactwa gatunkowego, ale także do innych poziomów organizacji przyrody, zwłaszcza genetycznego i krajobrazowego. Ochrona różnorodności biologicznej ma więc sens tylko wtedy, kiedy realizowana jest w sposób kompleksowy na całym obszarze kraju. Dlatego konieczne są działania ochronne prowadzone także poza terenami dotychczas prawnie chronionymi. Udział Polski w ochronie różnorodności biologicznej w skali kontynentu europejskiego(...)
»

Jak przedłużyć życie drze(...)

Cz. II Rozwiązania poprawiające warunki siedliskowe Marek Kosmala W miastach często zupełnie niepotrzebnie wydaje się miliony złotych na budowę nawierzchni twardych (nieprzepuszczalnych), a żałuje się stosunkowo niedużych sum na wybranie właściwych gatunków drzew, zakup dobrej jakości materiału szkółkarskiego i odpowiednie przygotowanie podłoża, w którym mają rozwijać się drzewa. Przestrzeń pod chodnikiem jest jedynym miejscem, gdzie korzenie mogą znaleźć dla(...)
»