Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odzysk odpadów a ulepszan(...)

Jednym z procesów odzysku odpadów jest rozprowadzanie ich na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszenia gleby. Proces ten oznaczony jest symbolem R10. Warunki odzysku i rodzaje odpadów dopuszczonych do takiego postępowania określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu odzysku R10 (DzU 2007 nr 228, poz. 1685). (...)
»

Program Forum Recyklingu(...)

Program Forum do pobrania w formacie PDF. (...)
»