Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Recykling na dobrym pozio(...)

Rok 2016 można uznać za przełomowy. Z pewnością zapisze się on na kartach historii, szczególnie tej dotyczącej gospodarki opartej na recyklingu. Od końca 2015 r. w Unii Europejskiej trwają intensywne prace nad zmianą podejścia i priorytetów rozwojowych, a mianowicie odejścia od gospodarki linearnej, w której surowce podlegają wydobyciu, najczęściej są jednokrotnie wykorzystane, a następnie wyrzucane, na korzyść gospodarki w obiegu zamkniętym, której przyświeca idea (...)
»

Czyje te pojemniki?(...)

  Aktualnie przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (na podstawie zawartej z nimi umowy) dostarczają im pojemniki do zbierania odpadów. Jednak po nowelizacji Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2012 r. poz. 391 – u.c.p.g.) wiele się w tym zakresie zmieniło. Dotychczasowy stan będzie obowiązywał jeszcze tylko w okresie przejściowym, czyli maksymaln(...)
»