Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Raport prawny: Konsolidac(...)

Obserwując procesy zachodzące w rozwiniętych gospodarkach, można zauważyć naprzemienność występowania zjawisk konsolidacyjnych i dekonsolidacyjnych. Małe przedsiębiorstwa stopniowo się rozrastają, gromadząc coraz więcej składników majątkowych, które albo samemu wytwarzają lub nabywają, albo pozyskują w drodze zasilania kapitałowego ze strony swoich właścicieli. Na pewnym etapie rozwoju organizacji poszczególne przedsiębiorstwa są często poddawane procesom łączenia z innymi (występują w roli a(...)
»

Reforma sektora finansów (...)

Wicepremier Zyta Gilowska przedstawiła projekt zmieniający dotychczasową ustawę o finansach publicznych, zaznaczając przy tym, że na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat jest to czwarta próba uregulowania gospodarki finansowej państwa. Poza likwidacją instytucji obsługujących łącznie 26 funduszy celowych podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Finansów (7 kwietnia br.) zapowiedziano zniesienie państwowych i samorządowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. Realizacja zmian (...)
»