Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Zasady promocji i wsparci(...)

Dyrektywa 2001/77EC z 27 września 2001 r.1 jest podstawowym aktem unijnym dotyczącym odnawialnych źródeł energii, który opublikowany został 27 października 2001 r. i z tym samym dniem wszedł w życie. Przedmiotem dyrektywy są zasady promocji i wsparcia dla energetyki odnawialnej. Natomiast adresatami omawianego aktu są państwa członkowskie Wspólnoty. Zostały one zobligowane, aby najpóźniej do dnia 27 października 2003 roku zaczęły obowiązywać na ich obszarach ustawy, rozporządzenia i przepisy(...)
»

Wykorzystanie terenów (...)

  Wśród współczesnych dobrych przykładów rewitalizacji terenów poprzemysłowych wyróżniają się projekty realizowane w Niemczech, w otoczeniu rzeki Emscher. Powstał tam krajobrazowy kompleks pod nazwą Emscher Laandschaftspark.   Rozległy teren zlokalizowany w obrębie Zagłębia Ruhry – od XIX w. najsilniej uprzemysłowionego regionu Europy Środkowej – przechodzi od końca lat 90. XX w. intensywną trans(...)
»