Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Postępowanie z komunalnym(...)

Zgodnie z obowiązującą definicją prawną (art. 3 ust. 1 pkt 4 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach – DzU z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), „komunalne osady ściekowe” to „pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych”. W regulacjach prawnych można znaleźć także definicję pojęcia „ś(...)
»

Zielony przystanek w Sosn(...)

W ramach prowadzonej polityki zrównoważonego rozwoju Centrum Handlowe Auchan w Sosnowcu postanowiło w wyjątkowy sposób pokazać swoje zaangażowanie w tym zakresie. Zrealizowano więc specjalny projekt pod nazwą „Zielony Auchan Sosnowiec”. Częścią przedsięwzięcia było m.in. przeprowadzenie szeregu szkoleń dla pracowników. Dzięki temu mogli oni poszerzyć swoją wiedzę na temat zmian klimatycznych oraz poznać najważniejsze zasady dotyczące oszczędzania ene(...)
»