Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty i realizacje"


  1. Ekologiczny plac zabaw Czytaj

     Dorota Misiaczyk-Struzik

     Eliza Zieleniewska


  2. Mieszkania wśród zielonych wzgórz Czytaj

     Ewa Rykała

     Maciej Żołnierczuk


Polecane artykuły:

Strategia rozwoju – „zrób(...)

By strategia rozwoju gminy nie była dokumentem martwym, należy ją dobrze przygotować. W pierwszej częsci artykułu omówiono poszczególne etapy programowania takiego dokumentu – od diagnozy i waloryzacji, poprzez zbieranie informacji, do przetwarzania ich w decyzje. Trzeba jednak znacznie więcej, by stworzyć dobrą strategię rozwoju. W literaturze, w środkach masowego przekazu i w życiu codziennym – zwłaszcza po 1990 r. – często bywa używane słowo(...)
»

Są już doradcy(...)

Po długim procesie organizacyjnym, dyskusjach w gronie samorządowców, podmiotów prawnych i w wielkopolskich kręgach naukowych, dobiegła końca I Edycja Doradcy Technicznego Polskiej Izby Ekologii, rozpoczęta w kwietniu br. Tym samym urzeczywistnił się pomysł stworzenia zrębów kadry fachowców będących w stanie rozpocząć proces doradztwa zarówno dla samorządowców, jak i podmiotów prawnych z zakresu inżynierii środowiskowej. Spośród wielu zgłoszonych kandydatów sekretariat kapituły wyłonił część spe(...)
»