Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Specyficzne wymagania Dyr(...)

Rodzaj aktu za pomocą, którego są normowane dane zagadnienia w Unii Europejskiej, ma zasadnicze znaczenie dla jego obowiązywania i adresatów, których wiąże. I tak: rozporządzenia są aktami o charakterze ogólnym i normatywnym. Przyjmowane są w tych dziedzinach integracji, które wymagają ujednolicenia stanowisk państw członkowskich i obowiązują w całości i bezpośrednio na obszarze całej UE. Mają pierwszeństwo (...)
»